Tur 360 Kontaktlar

Korporativ hujjatlar

1. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizom.. To'liq ma'lumot…

2. Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom.
Mazkur Nizom “UZBAT A.O.” AJ QK Kuzatuv kengashining maqomini belgilab beradi va uning faoliyatini, Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash tartibini, shuningdek, kuzatuv kengashi a’zolarining huquq va majburiyatlarini belgilaydi.  To'liq ma'lumot

3. Ijro etuvchi organ to'g'risidagi nizom.
Ushbu Nizom “UZBAT A.O.” QK AJ ijroiya organining maqomini belgilaydi va ishini, uni tayinlash tartibini, shuningdek huquq va majburiyatlarini tartibga soladi.  To'liq ma'lumot

4. Auditor to'g'risidagi nizom.
Nizom “UZBAT A.O.” QK AJ Auditorining maqomi, tarkibi, funktsiyalari, vakolatlari, uning ishlash tartibi va Jamiyatning boshqa boshqaruv organlari bilan o‘zaro munosabatlarini belgilaydi. To'liq ma'lumot

5. Ichki audit xizmati to'g'risidagi nizom.
Mazkur Nizom “UZBAT A.O.” AJ QK Ichki audit xizmatining maqomini belgilaydi va faoliyatini, ichki audit xizmati a’zolarini tayinlash tartibini, shuningdek, jamiyatning ichki audit xizmati a’zolarining huquq va majburiyatlarini belgilaydi. To'liq ma'lumot

6. Sanoq komissiyasi to‘g‘risidagi nizom.
Nizom Sanoq komissiyasining maqomi, tarkibi, funksiyalari, vakolatlari, uning ishlash tartibi va “UZBAT A.O.” QK AJning boshqa boshqaruv organlari bilan o‘zaro munosabatlarini belgilaydi. To'liq ma'lumot

7. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining reglamenti.
Mazkur Nizom “UZBAT A.O.” QK AJ aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishini o‘tkazish tartibini belgilaydi. va har bir bunday yig'ilishda qo'shimcha tasdiqlash va ovoz berishni talab qilmaydi. To'liq ma'lumot

8. “UZBAT A.O.” QK AJning tadbirkorlik faoliyatini yuritish qoidalari.  To'liq ma'lumot

9. “UZBAT A.O.” QK AJning 2022-yilga monopoliyaga qarshi muvofiqligi bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni amalga oshirish bo‘yicha hisobot. To'liq ma'lumot

 10. “UZBAT A.O.” QK AJning 2023-yilga monopoliyaga qarshi muvofiqligi bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni amalga oshirish bo‘yicha hisobot. To'liq ma'lumot...

11. “UZBAT A.O.” QK AJning rivojlanish strategiyasi, o'rta va uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan (rivojlanish strategiyasi rus tilida berilgan). To'liq ma'lumot

12. “UZBAT A.O.” QK AJning rivojlanish strategiyasi. 2021-2026 yillar uchun (rivojlanish strategiyasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot...

13. “UZBAT A.O.” QK AJ biznes-rejasi. 2017 yil uchun (Xulosa) (biznes-rejasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot

14. “UZBAT A.O.” QK AJ biznes-rejasi. 2018 yil uchun (Xulosa) (biznes-rejasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot

15. “UZBAT A.O.” QK AJ biznes-rejasi. 2019 yil uchun (Xulosa) (biznes-rejasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot

16. “UZBAT A.O.” QK AJ biznes-rejasi. 2020 yil uchun (Xulosa) (biznes-rejasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot

17.   “UZBAT A.O.” QK AJ biznes-rejasi. 2021 yil uchun (Xulosa) (biznes-rejasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot..

18.  Biznes - reja OAJ QK "UZBAT A.O." 2022 yil uchun (Xulosa) (biznes-rejasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot..

19.  Biznes - reja OAJ QK "UZBAT A.O." 2023 yil uchun (Xulosa) (biznes-rejasi rus tilida berilgan) To'liq ma'lumot..