Tur 360 Kontaktlar

Hisobotlar

15 dekabr 2023 yildagi Komissiyasining hisoboti rus tilida berilgan

8 iyun' 2023 yildagi Aksiyadorlarning Yillik Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus tilida berilgan

Korxona pasporti 2022 yil

16 dekabr' 2022 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus tillida berilgan

27 may 2022 yildagi Aksiyadorlarning Yillik Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus tilida berilgan

Korxona pasporti 2021 yil

10 dekabr' 2021 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

24 iyun' 2021 yildagi Aksiyadorlarning Yillik Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus tilida berilgan

Korxona pasporti 2020 yil

3 iyun' 2020 yildagi Aksiyadorlarning Yillik Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus tilida berilgan

28 may 2019 yildagi Aksiyadorlarning Yillik Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus tilida berilgan

Korxona pasporti za 2018 yil

12 dekabr' 2018 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

25 oktyabr' 2018 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

28 may 2018 yildagi Aksiyadorlarning Yillik Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

Korxona pasporti 2017 yil

26 mart 2018 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

14 dekabr 2017 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

14 sentyabr 2017 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

14 aprel' 2017 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

AJ «UZBAT A.O.» QK ijroiya organining 2017 yilning birinchi choragida muhim ko‘rsatkichlari qiymatlarining va faoliyati samaradorligi integral koeffisientining Hisob-kitobi rus va ingliz tillarida berilgan

17 may 2017 yildagi Aksiyadorlarning Yillik Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan

11 iyul' 2017 yildagi Aksiyadorlarning Navbatdan Tashqari Umumiy Yig‘ilishi bo‘yicha Sanok Komissiyasining hisoboti rus va ingliz tillarida berilgan