Tur 360 Kontaktlar

Asosiy faoliyatimiz

AJ "UZBAT A.O." QK  FAOLIYATI (ASOSIY YO'NALISHLARI) VA MAQSADLARI.

1. UZBAT faoliyatining maqsadi  sigaret va boshqa turdagi tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish, sotish, eksport va import qilish, shuningdek tamaki bargi yetishtirish, qayta ishlash/fermentatsiya qilish, sotish orqali foyda olishdir. UZBAT O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq asosiy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa har qanday faoliyatni ham amalga oshirishi mumkin.

2. 1-bandda belgilangan maqsadlariga erishish uchun UZBAT faoliyatining predmeti (asosiy yo‘nalishi) quyidagilardan iborat bo‘ladi:

- korxonalar, tashkilotlar va fuqarolarga mahsulot ishlab chiqarish va sotish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish;

- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish;

- o'z tovarlari va xizmatlarini sotib olish va sotish uchun narxlar va shartlarni mustaqil ravishda belgilash;

- O‘zbekiston Respublikasida va undan tashqarida O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq mustaqil ravishda yoki vositachilar orqali ulgurji va chakana savdoni amalga oshirish;

- barcha turdagi tovarlar va mulklarni (moddiy va nomoddiy, ko'chmas yoki ko'char) ishlab chiqarish, qayta ishlash, qurish, sotib olish, sotish, ijaraga berish yoki boshqacha tarzda sotib olish va/yoki sotish, ijaraga berish, garovga qo'yish, foydalanish yoki tasarruf etish huquqini berish O‘zbekiston Respublikasi hududida va uning chegarasidan tashqarida va O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa yo‘l bilan mulkka;

- O‘zbekiston Respublikasida va undan tashqarida mustaqil ravishda istalgan shaxslar bilan shartnoma va bitimlar tuzish hamda tijorat-xo‘jalik faoliyati bilan shug‘ullanish hamda har qanday turdagi majburiyatlarni o‘z zimmasiga olish;

- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq har qanday xizmatlarni, shu jumladan konsalting, ma’muriy va brokerlik xizmatlarini ko‘rsatish;

- UZBATning tijorat faoliyatiga hamda UZBAT Ustavining 5.1-moddasida belgilangan asosiy vazifalariga hamda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq zarur bo‘lgan hamda mos keladigan import va eksport operatsiyalarini mustaqil ravishda yoki vositachilar orqali amalga oshirish;

– boshqa korxonalar bilan shirkat, qo‘shma korxonalar, uyushmalar, konsortsiumlar va hokazolar tuzish to‘g‘risida shartnomalar tuzish yoki bekor qilish. O‘zbekiston Respublikasida va O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq xorijda;

- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasida va undan tashqarida sho‘ba korxonalari, filiallari va vakolatxonalarini tashkil etish;

– tovar va valyuta birjalari ishida ishtirok etish;

- UZBAT majburiyatlari bo'yicha yoki qarzdorning mol-mulkini xatlash yo'li bilan qarzga mablag' olish yoki mablag' yig'ish faoliyatini tashkil etish yoki istalgan shaxsga garov taqdim etish;

- UZBAT mablag‘larini O‘zbekiston Respublikasida va undan tashqarida investitsiya qilish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq investitsiyalar, aksiyalar, ssudalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni olish va/yoki o‘tkazish, almashtirish yoki boshqacha tarzda foydalanish; - UZBAT va har qanday sho'ba korxonaning xo'jalik faoliyatini rivojlantirish va kengaytirish uchun UZBAT mablag'laridan foydalanish;

- O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq istalgan shaxsga kafillik yoki kafilliksiz hamda tegishli shartlarda qarz berish yoki avans berish yoki boshqa yo‘l bilan qarz berish;

– majburiyatlari yoki qarzdorning mol-mulkini musodara qilish huquqini kompaniyaning har qanday mol-mulkini, UZBAT yoki boshqa shaxsning shartnomalari yoki majburiyatlarini bajarishini kafolatlash;

- UZBATning har qanday aksiyalarini va/yoki boshqa qimmatli qog‘ozlarini istalgan shaxsga chiqarish yoki sotish hamda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq bunday chiqarish yoki sotish bilan bog‘liq har qanday shartnoma tuzish;

- ishonchnomalar berish;

– O‘zbekiston Respublikasida va xorijda har qanday tovar belgilari, nomlar, xizmat ko‘rsatish belgilari, dizaynlar, patentlar, ixtirolar, nou-xau va intellektual mulkning boshqa shakllarini ro‘yxatdan o‘tkazish, ro‘yxatdan o‘tkazish, sotib olish yoki boshqa yo‘l bilan sotib olish, sotish, litsenziyalash, topshirish yoki sotish uchun ariza berish. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq;

– istalgan shaxsni ishga qabul qilish, istalgan mansabdor shaxs yoki xodimga, yoxud UZBATning sobiq mansabdor shaxsi yoki xodimiga yoxud ularning qarindoshlari yoki qaramog‘idagi shaxslarga ish haqi, pensiya va boshqa nafaqalar to‘lash, pensiyalar, nafaqalar, mukofotlar va rag‘batlantirish to‘lovlari rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

– O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq yo‘qotishlar, tavakkalchilik va javobgarlikning boshqa turlaridan sug‘urta qilish;

– O‘zbekiston Respublikasida va undan tashqarida ko‘rgazmalar, auktsionlar va boshqa shunga o‘xshash tadbirlarni tashkil etish va ularda qatnashish;

– sog‘liqni saqlash, madaniyat va ilm-fanga xayriya va homiylik hissalarini qo‘shish hamda mablag‘lar ajratish;

– O‘zbekiston Respublikasida va undan tashqarida rahbar, agent, pudratchi sifatida yoki boshqacha tarzda, mustaqil ravishda yoki boshqa shaxslar bilan hamkorlikda va agent, subpudratchi, sho‘ba korxona yoki vakolatxona orqali yoki orqali yoxud respublika qonunchiligiga muvofiq boshqacha tarzda ish yuritish. O'zbekiston;

- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq UZBATda tibbiyot markazlarini tashkil etish orqali tibbiy yordam ko‘rsatish;

- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq radiostansiyalarni o‘rnatish va ulardan foydalanish;

– O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq lotereyalar, reklama kampaniyalarini o‘tkazish;

- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq ommaviy axborot vositalarining chiqarilishini tashkil etish; 

– telekommunikatsiya tarmoqlari, ma’lumotlar uzatish tarmoqlari, shuningdek dasturlash va axborot texnologiyalarini loyihalash, qurish va ulardan foydalanish sohasida xizmatlar ko‘rsatish;

– savdo, vositachilik va savdo-vositachilik faoliyatini, shu jumladan eksport uchun ham amalga oshiradi; O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi hududida ham, chet elda ham milliy, ham milliy valyutada tovarlarni (xizmatlarni) sotib olish/sotish; va

- O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa faoliyatni amalga oshirish.

Maxsus ruxsatnoma (litsenziya) talab qilinadigan faoliyat turlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda litsenziya berilganidan keyin amalga oshiriladi.