Tur 360 Kontaktlar

Xodimlar bilan ishlash bo'limi

Xodimlar bilan ishlash bo'limi - bu eng qimmatli resurs ya'ni insonlar bilan ishlaydigan yuqori malakali mutaxassislar jamoasidir. Muvaffaqiyatimiz bevosita kompaniyada ishlaydigan odamlarga bog'liq deb hisoblaymiz va biz odamlarimiz rivojlanishi va biznesimizni muvaffaqiyatli kelajakka olib borishi uchun hamma narsani qilamiz.

Xodimlar bilan ishlash bo'limining vazifasi kompaniyaga iqtidorli kadrlarni jalb qilish, rivojlantirish va saqlab qolishdir. Bo'lim rahbarlariga o'z jamoalarini rivojlantirishga faol yordam beradi,  boshqarish tizimining samaradorligini ta'minlaydi, xodimlarni boshqarish bilan bog'liq barcha jarayonlarni takomillashtirish yo'llarini izlaydi va topadi, shuningdek, jamoada yuqori natijalarga erishishga yordam beradigan muhitni saqlashga intiladi.