Tur 360 Kontaktlar

Moliya bo'limi

Moliyaviy menejmentning ishi muhim biznes qarorlarini qabul qilishda, kompaniyaning moliyaviy holatini baholashda va uning rentabelligini oshirish uchun zaxiralarni topishda, shuningdek kompaniya brendlarini rivojlantirishga investitsiyalar bilan bog'liq qarorlar qabul qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Moliyaviy menejment kompaniyaning joriy faoliyatini ta'minlaydi, uning iqtisodiy faoliyatining salbiy oqibatlari ehtimolini oldini oladi va yo'q qiladi, moliyaviy barqarorlik zaxiralarini aniqlaydi.