Tur 360 Kontaktlar

Axborot texnologiyalari bo'limi

Axborot texnologiyalari bo'limi global jamoaning bir qismidir. Bo'limning mas'uliyat doirasi juda keng va quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishlarni o'z ichiga oladi:

  •  
  • joriy axborot va raqamli tizimlarning ishlash davomiyligini va uzluksiz ishlashini ta'minlash;
  • SLAning maqbul darajasini ta'minlash uchun yangi zamonaviy texnologiyalar va tizimlarni joriy etishda biznes bo'limlari va global jamoa bilan o'zaro hamkorlik qilish;
  • raqamli va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda biznes jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatlarini izlash.